Klatremus

Klatremus er der 3-4 åringene våre er lokalisert på venstre siden av fremsiden.

I rammeplanen står det:

I et lekefellesskap legges grunnlaget for barns vennskap med hverandre. Å få delta i leken å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring av sosial kompetanse (RP s.32).Dette ønsker vi å videreføre til våre avdeling.

I hverdagen ønsker vi å bruke god tid slik at barna får styrket sin sosiale kompetanse og egen utvikling, anerkjennende kommunikasjon, gi tid og rom for lek, gi omsorg og nærhet, og gi trygge rammer for å skape forutsigbarhet.

 I samsvar med Karmøy Kommune sitt satsningsområde på Språk og Kommunikasjon ønsker vi å oppøve god begrepsforståelse og språkkompetanse innen alle fagområdene i rammeplanen. Personalet på avdelinger er bevisste språklige rollemodeller som inkluderer alle barn i språkaktiviteter der vi har dialog og undring om barnas interesser, følelser, tanker og handlinger. Avdelingen viser til mangfold av spennende eventyr, fortellinger, rim og regler, tall og bokstaver.

Direktenr.: 91656467
Nyheter