Nøtteliten

Nøtteliten er den innerste småbarnsavdelingen og ligger nærmest vårt vogngarasjeanlegg.

Våre to småbarnsavdelinger Harepus og Nøtteliten, drives etter samme visjon og mål som de store.  Småbarnsavdelingen samarbeider tett i hverdagen.

 Begrepet” god omsorg” preger hverdagen, på både stor- og småbarnsavdelingene, men er likevel noe som er unikt for småbarnsavdelingen ved at det skaper trygghet spesielt der.

Rammeplan for barnehagen sier:

Omsorg har verdi i seg selv. Omsorg er nært knyttet til oppdragelse, helse og trygghet, og er samtidig en forutsetning for barns utvikling, læring og danning.  God omsorg styrker barns forutsetninger for å utvikle tillit til seg selv og andre, gode relasjoner og til gradvis å ta større ansvar for seg selv og fellesskapet (RP s.31).

Vi søker å gi de minste barna meningsfylte opplevelser, mulighet til lek, glede og humor, mål å strekke seg etter og tilbud om aktiviteter tilrettelagt for det enkelte barn og gruppa. 

De hverdagslige hendelser som måltid, sangstund, lek, bleieskift og sovetid gir oss anledning til kos, nærhet, trøst, sang og samtale.  Herlige stunder for både voksne og barn.  Vi leker, vi koser, vi lærer!

 Direktenr.: 91656469
Nyheter