Søke barnehageplass hos oss?

Bruk følgende link om du ønsker barnehageplass hos oss:Søknad om barnehageplass


Utenom Hovedopptak som har søknadsfrist 1. mars tar barnehagene i Karmøy Kommune opp nye barn etterhvert som det finnes ledig kapasitet.
Ved å prioritere i søknaden får alle barnehagene kjennskap til søknaden, og praksis er at alle barnehager med lavere prioritet skal kontakte de med høyere innen de tilbyr ledig barnehageplass.
På den måten er dere sikret en vurdering akkurat på dette tidspunktet slik at dere kan få tilbud av høyeste prioritet på det aktuell tidspunkt.

For foreldre som allerede har barn i barnehagen, og som ønsker endret oppholdstid, så er frist 15. februar for å gi melding om dette. Barnehagen finner løsning på slike endringer, men vi må presisere at endringen må gjelde for hele barnehageåret da vi midt i året vanskelig klarer å endre det igjen.

Interesserte er velkomne til å snakke med ansatte, og få en omvisning rundt på huset.

 

 
Arkiv