Om oss

Hakkebakkeskogen er en privat barnehage som ligger på Vormedal i Karmøy kommune - i ett nærområde som stadig er i boligvekst der det er kort vei til skole og fine naturområder.

Hakkebakkeskogen er åpen fra kl.06.30 til 16.45 alle hverdager. I januar 2019 var Hakkebakkeskogen Barnehage 25-årsjubilant, og vi mener jubilanten fremstår som meget sprek og oppegående. Utviklingen i barnehage de siste årene kan defineres som markant stor, i stor grad preget av de forventninger som preger denne sektoren, både fra våre brukere, samfunnsmandatet og ikke minst de krav vi selv som ansatte mener at en kvalitetsmessig barnehage skal bestå av.

Personalmessig er det flere som har vært med fra begynnelsen av, og som står som kontinuitets- og tradisjonsbærere i barnehagen samtidig som nye har kommet til med både kompetanse og erfaring slik at vi pr. i dag har vår største kapital i de menneskene som jobber hos oss. Barnehageåret 2019/2020 er det 30 ansatte i Hakkebakkeskogen.

Sentrale begrep for å jobbe i barnehage har vært å inneha "endringskompentanse", og den har i Hakkebakkeskogen vært sentrert rundt å undre seg. Foruten grunnutdannelse har våre barnehagelærere så godt som alle gjennomført ett eller flere videre- og etterutdanningsløp.

Hakkebakkeskogen er praksisbarnehage for Høgskulen på Vestlandet og har i perioder barnehagelærerstudenter utplassert i barnehagen. Hakkebakkeskogen er og godkjent læringsbedrift og har for tiden 4 lærlinger, og vi mener og tror at vi er en god barnehage å modnes og utvikles i som fagperson. I tillegg har barnehagen ekstra personal som støtte- og spesialpedagog/medarbeider for barn som trenger ekstra oppfølging samt en kjøkkenassistent i 40% stilling.


 

Visjon og målsetting:
Hakkebakkeskogen Barnehage Vormedal ønsker å være det mest attraktive barnehagetilbudet i sitt nærområde. Virkemidler for å oppnå dette, er å ha et kvalitets- og fremtidsrettet fokus på følgende områder:

  • Barnehagens uteområde, bygningsmasse, rom og inventar
  • Rutiner på personlig omsorg
- Kompetanse på språk og tenkning
  • Aktiviteter i tråd med Rammeplan for barnehager opp imot barns behov og egenart
  • Det bevisste forhold til dagsrytmen i barnehagen i forhold til de enkelte barns behov og egenart
  • Et bevisst forhold til betydning og viktighet av et kvalitetsmessig godt foreldresamarbeid
  • Kompetanse, egnethet og engasjement hos de ansatte
  • Kvalitet i vår kontakt med våre samarbeidspartnere
  • Ved bruk av hjerte, hjerne og kropp skal vi ha virksomheten med og rundt det enkelte barn i fokus.

Forretningsidé:                                                                                                                    Hakkebakkeskogen Barnehage Vormedal ønsker å være en fremtidsrettet kvalitetsorientert barnehage som er attraktiv for barn, foreldre og personale å være og ha sitt virke i. Som privat aktør som har som eneste formål å eie og drive barnehage i Karmøy Kommune til beste for brukerene, ønsker vi å utnytte fordelen i å raskt kunne tilpasse oss et marked i endring. Virkemiddel er moderne fasiliteter, inventar, tilpasset utområde samt kompetente og engasjerte ansatte som er i stand til å utvikle barnehagen som en pedagogisk virksomhet.