Nytt til barnehagestart 2019

Her er en oversikt over hva som er nytt til barnehagestart 2019.

Nye regler for barnehagemiljø er ute på høring.   

            Forslag til lovendring i barnehageloven med forskrifter er ute på offentlig høring.

            Trykk her for mer info

Utvidet kjernetid og ny makspris for foreldrebetaling.

            Retten til gratis kjernetid blir utvidet til å gjelde 2- åringer fra august 2019.

            Makspris for foreldrebetaling fra 1. august blir kr 3040 for en 100% plass.

          Trykk her for mer info

Søknadsskjema sendes via Karmøy kommunne: Trykk her

Foreldreundersøkelsen i barnehagen - utvidet gjennomføringsperiode.

Trykk her for mer info

Elever med særskilt behov.

Nå kan du raskt få råd fra Statped om tilrettelegging for og inkluere barn med særskilte behov.

Fra mai til september prøver vi i Statped ut en tjeneste som vi kaller «Spør oss». Vi tilbyr råd og veiledning til alle, raskt og enkelt. 

 

 

 
Arkiv