Styreleder/styret 2018/2019

Iris Hellem er barnehagens styreleder.

Iris kan kontaktes pr mail hellemi84@hotmail.com og mobil 91853600.

Øvrig styremedlemmer er:

Hilde Kristin Lønning  -  Rikke O. Tveit -  Magnus Knutsen - Arnt Olav Lillesund.

Vara: 

 Sandra Sundfør  -  Kjersti Hafsahl