Velkommen til Hakkebakkeskogen Barnehage

Hakkebakkeskogen er en privat barnehage som ble åpnet i januar 1994, og har blitt betydelig oppgradert og utvidet de siste årene. 
Siste utvidelse stod klar november 2011, hvor vi også fikk en ny personalavdeling i tillegg til utvidet areal for ny avdeling samt nye aktiviteter og lagermuligheter.

Barnehagen drives etter samvirkeloven med årsmøte som øverste organ, og er en 5 avdelings barnehage med rundt 90 barn og 30 ansatte.

Vi har to 0-2 års avdelinger, to 3- 4 års og en 5 års avdeling.
Velkommen innom for en samtale både om du/dere vurderer Hakkebakkeskogen som barnehagetilbud, eller som en plass å jobbe.

.